Pagrindiniai šalies rodikliai

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

Nuolatinių gyventojų skaičius mėnesio pradžioje, asmenys

Nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos Respublikoje.

Atsakingas asmuo: Inga Masiulaitytė-Šukevič
Kontaktai: 
El. p.
 inga.masiulaityte-sukevic@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4628
Lietuvos statistikos departamentas

Mėnesinis darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių), eurais 

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Įskaitomas darbo užmokestis už viršvalandžius, darbą poilsio ir švenčių dienomis, nedirbtą, bet apmokėtą laiką (kasmetines ir papildomas atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir kitą darbdavio apmokėtą laiką, tiesiogiai susijusį su darbu), darbo užmokesčio skirtumas dėl jo indeksavimo, pasikeitus pragyvenimo sąlygoms . Neįskaitoma materialinė, laikino nedarbingumo pašalpa, mokama, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Atsakingas asmuo: Dalia Ilekytė
Kontaktai: 
El. p. 
dalia.ilekyte@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4859
Lietuvos statistikos departamentas

BVP vienam gyventojui, to meto kainomis, eurais 

BVP rinkos kainomis – visų ekonominės veiklos rūšių pridėtinių verčių pagrindinėmis kainomis suma pridėjus mokesčius produktams bei atėmus subsidijas produktams. 

Atsakingas asmuo: Žydrūnas Eisinas
Kontaktai: 
El. p.
zydrunas.eisinas@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4894
Lietuvos statistikos departamentas